Data Recovery hos Trygg Hjelp AS

Data Recovery er prosessen med å gjenopprette data som har gått tapt, er feilaktig slettet, ødelagt eller gjort utilgjengelige ved et uhell. Vi refererer vanligvis til data recovery som gjenoppretting av data til en stasjonær, bærbar, server, mobil enhet eller eksternt lagring fra en sikkerhetskopi.

Årsaker til datatap

data recovery, Data Recovery hos Trygg Hjelp AS
Data Recovery er prosessen med å gjenopprette data som har gått tapt, er feilaktig slettet, ødelagt eller gjort utilgjengelige ved et uhell.

Det oppstår flere tap av data som følge av menneskelige feil og uhell enn ved ondsinnede angrep. Faktisk utgjør menneskelige feil nesten to tredjedeler av hendelsene som fører til data recovery.

Andre vanlige årsaker til tap av data er strømbrudd, naturkatastrofer, utstyrs-svikt eller funksjonsfeil, utilsiktet sletting av data, utilsiktet formatering av en harddisk, skadede harddisk lese- / skrivehoder, programvarekrasj, logiske feil, skadet firmware, fortsatt bruk av en datamaskin etter tegn på feil, fysisk skade på harddisker, tyveri av bærbar datamaskin og uhell som søl av væske i enheten.

Hvordan data recovery fungerer

data recovery, Data Recovery hos Trygg Hjelp AS
Vi gjenoppretter data også fra CD, USB og Flash minnekort

Gjenopprettings-prosessen av data varierer, avhengig av omstendighetene for tap av data, programvaren for gjenoppretting av data som brukes til å lage sikkerhetskopien og målet for sikkerhetskopiering. For eksempel kan mange programvareplattformer for stasjonære og bærbare OC sikkerhetskopiere tapte filer selv, mens en disk man ikke lenger får tilgang til krever IT kompetanse og spesialverktøy. Data recovery kan også brukes til å hente filer som ikke er blitt sikkerhetskopiert og ved et uhell slettet fra en datamaskins filsystem, men som fremdeles forblir på harddisken i fragmenter.

Hvordan er det mulig å rekonstruere data med data recovery?

Rekonstruksjon av data er mulig fordi en fil og informasjonen om den filen er lagret forskjellige steder. For eksempel bruker Windows-operativsystemet en filtildelings-tabell for å spore hvilke filer som er på harddisken og hvor de er lagret. Filtildelings-tabellen er som innholdsfortegnelsen i en bok, mens de faktiske filene på harddisken er som sidene i boken.

data recovery, Data Recovery hos Trygg Hjelp AS
Trygg Data Recovery

Når data må gjenopprettes er det vanligvis bare fil-tabellen som ikke fungerer som den skal. Den faktiske filen som skal gjenopprettes kan fremdeles være på harddisken i feilfri tilstand. Hvis filen fortsatt eksisterer – og den ikke er skadet eller kryptert – kan den gjenopprettes. Hvis filen er skadet, mangler eller kryptert, er det andre måter å gjenopprette den på via spesial kompetanse. Hvis filen er fysisk skadet, kan den fortsatt rekonstrueres. Mange applikasjoner, for eksempel Microsoft Office, legger etiketter i begynnelsen av filer for å angi at de tilhører det programmet. Noen verktøy kan brukes til å rekonstruere filhodene manuelt, slik at i det minste noen av filen kan gjenopprettes med data recovery.

Bestem deg tidlig for hva du trenger å gjenopprette

Det er smart å identifisere hva som skal gjenopprettes før man tar kontakt. Data recovery er tidkrevende og dermed vil du spare tid og penger på å definere hva som virkelig er verdt å gjenopprette.

Vi kan hjelpe deg å rekonstruere tapte og feilaktig slettede filer. Vi utfører gratis analyse, og du får svar innen 4 timer. Fastpris. Se tryggdatarecovery.no for mer informasjon, priskalkulator og tilbudsforespørsel.

Følg Trygg Hjelp AS på Facebook